Szkolenia

<<
Szkolenie online 28 Stycznia 2021 Odtwarzanie po awarii. Wprowadzenie do zagadnień IT DR (Disaster Recovery)

Obszar odtwarzania po awarii / katastrofie (z ang. Disaster Recovery) obejmuje polityki i procedury mające na celu ochronę organizacji przed zdarzeniami wywoływanymi przez błędy ludzkie lub zdarzenia naturalne powodujące zakłócenia w infrastrukturze informatycznej. Odgrywa istotną rolę w zapobieganiu stratom danych, negatywnym skutkom finansowym, utracie wiarygodności i reputacji organizacji. Plan odtwarzania po awarii obejmuje działania, które organizacja powinna podjąć tuż po lub w trakcie fazy utrzymania ciągłości działania, w celu odtworzenia systemów informatycznych, kluczowego sprzętu i infrastruktury IT, odbudowy lokalizacji, etc.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi założeniami obszaru ciągłością działania i Disaster Recovery, etapami wdrożenia oraz dowiedzą się jak zarządzać odtworzeniem organizacji po wystąpieniu awarii/zdarzenia.

Cena brutto: 740

Termin: 28 stycznia 2021

W przypadku zgłoszenia na dane szkolenie kilku osób z jednej organizacji, oferujemy atrakcyjne zniżki.