Ulga B+R i IP Box a COVID-19

« Aktualności 29 lipca 2020

W dniu 21 lipca 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Pełen tekst objaśnień dostępny jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-21-lipca-2020-r-ws-nowych-preferencji-stosowanych-w-zwiazku-z-ponoszeniem-negatywnych-konsekwencji-ekonomicznych-z-powodu-covid-19

Objaśnienia dotyczą m.in. preferencji w zakresie darowizn, WHT Refund, zwolnień z VAT etc. Warto jednak zwrócić uwagę, że wprowadzają one zmiany także w zakresie ulgi B+R oraz IP Box. Poniżej przedstawiamy ich krótkie omówienie.

Ulga na działalność B+R

Na podstawie tarcz antykryzysowych i przepisów ustaw o PIT i CIT powstała możliwość odliczenia od dochodu kosztów kwalifikowanych ponoszonych w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową (B+R), której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19. Możliwe to będzie już przy wpłacaniu zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku, a nie jak dotychczas – po zakończeniu roku podatkowego.

Jakie warunki trzeba spełniać by skorzystać z ulgi B+R w zaliczkach na podatek dochodowy w trakcie 2020 r.?

w przypadku podatników PIT:

  • należy być podatnikiem osiągającym przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali albo jednolitą 19% stawką podatku,
  • prowadzona działalność B+R zmierza do przeciwdziałania COVID-19,
  • kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej,

w przypadku podatników CIT:

  • należy być podatnikiem osiągający przychody z działalności gospodarczej opodatkowane stawką podatku 9% lub 19%,
  • prowadzona działalność B+R zmierza do przeciwdziałania COVID-19,
  • należy być podatnikiem, którego rok podatkowy rozpoczął się przed dniem
   1 stycznia 2020 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r., a przed dniem 1 stycznia 2021,
  • kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych przez podatnika CIT.

Więcej na temat samych mechanizmów ulgi B+R można przeczytać w naszym artykule pod adresem:

https://www.esb-legal.pl/pl/aktualnosci/20/ulga-na-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-br

Ulga IP BOX

Kolejną wprowadzoną preferencją podatkową jest możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% od kwalifikowanych dochodów z IP wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19. Stawkę 5% można zastosować już w trakcie roku podatkowego, po raz pierwszy do kwalifikowanych dochodów z IP osiągniętych w marcu 2020 r.

Co do zasady, ulga IP Box przysługuje od momentu złożenia wniosku o uzyskanie ochrony dla danego prawa własności intelektualnej (tzw. ekspektatywa prawa własności).

W ramach mechanizmów tarczy antykryzysowej umożliwiono podatnikom PIT i CIT skorzystanie z niej także w sytuacji, gdy podatnik nie posiada jeszcze kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy tego prawa. Warunkiem, aby podatnik mógł skorzystać z ulgi jest zgłoszenie lub złożenie wniosku o uzyskanie tego prawa w terminie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy podatnik zastosował 5% stawkę podatku.

Więcej na temat ulgi IP Box można przeczytać w naszym artykule pod adresem:

https://www.esb-legal.pl/pl/aktualnosci/14/ulga-podatkowa-dla-przedsiebiorcow-prowadzacych-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa

W dniu 21 lipca 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Pełen tekst objaśnień dostępny jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-21-lipca-2020-r-ws-nowych-preferencji-stosowanych-w-zwiazku-z-ponoszeniem-negatywnych-konsekwencji-ekonomicznych-z-powodu-covid-19

Objaśnienia dotyczą m.in. preferencji w zakresie darowizn, WHT Refund, zwolnień z VAT etc. Warto jednak zwrócić uwagę, że wprowadzają one zmiany także w zakresie ulgi B+R oraz IP Box. Poniżej przedstawiamy ich krótkie omówienie.

Ulga na działalność B+R

Na podstawie tarcz antykryzysowych i przepisów ustaw o PIT i CIT powstała możliwość odliczenia od dochodu kosztów kwalifikowanych ponoszonych w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową (B+R), której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19. Możliwe to będzie już przy wpłacaniu zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku, a nie jak dotychczas – po zakończeniu roku podatkowego.

Jakie warunki trzeba spełniać by skorzystać z ulgi B+R w zaliczkach na podatek dochodowy w trakcie 2020 r.?

w przypadku podatników PIT:

  • należy być podatnikiem osiągającym przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali albo jednolitą 19% stawką podatku,
  • prowadzona działalność B+R zmierza do przeciwdziałania COVID-19,
  • kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej,

w przypadku podatników CIT:

  • należy być podatnikiem osiągający przychody z działalności gospodarczej opodatkowane stawką podatku 9% lub 19%,
  • prowadzona działalność B+R zmierza do przeciwdziałania COVID-19,
  • należy być podatnikiem, którego rok podatkowy rozpoczął się przed dniem
   1 stycznia 2020 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r., a przed dniem 1 stycznia 2021,
  • kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych przez podatnika CIT.

Więcej na temat samych mechanizmów ulgi B+R można przeczytać w naszym artykule pod adresem:

https://www.esb-legal.pl/pl/aktualnosci/20/ulga-na-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-br

Ulga IP BOX

Kolejną wprowadzoną preferencją podatkową jest możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% od kwalifikowanych dochodów z IP wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19. Stawkę 5% można zastosować już w trakcie roku podatkowego, po raz pierwszy do kwalifikowanych dochodów z IP osiągniętych w marcu 2020 r.

Co do zasady, ulga IP Box przysługuje od momentu złożenia wniosku o uzyskanie ochrony dla danego prawa własności intelektualnej (tzw. ekspektatywa prawa własności).

W ramach mechanizmów tarczy antykryzysowej umożliwiono podatnikom PIT i CIT skorzystanie z niej także w sytuacji, gdy podatnik nie posiada jeszcze kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy tego prawa. Warunkiem, aby podatnik mógł skorzystać z ulgi jest zgłoszenie lub złożenie wniosku o uzyskanie tego prawa w terminie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy podatnik zastosował 5% stawkę podatku.

Więcej na temat ulgi IP Box można przeczytać w naszym artykule pod adresem:

https://www.esb-legal.pl/pl/aktualnosci/14/ulga-podatkowa-dla-przedsiebiorcow-prowadzacych-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa

Autor:

mec. Magdalena Piechowicz

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany warunków przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tu.