Poszukujemy do współpracy - IP/dane osobowe !

« Aktualności 29 czerwca 2020

Prawnik

IP/dane osobowe

Nr. Ref. PR/IP/ODO

Miejsce pracy: cała Polska

Zgłoś się do nas jeśli:

 • jesteś absolwentem prawa, aplikantem lub radcą prawnym / adwokatem,
 • posiadasz co najmniej trzyletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych w zakresie prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej), jak również z zakresu ochrony danych osobowych,
 • bardzo dobrze znasz w praktyce prawo ochrony danych osobowych (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji inspektora danych osobowych),
 • posiadasz praktyczne doświadczenie w obsłudze projektów IT/ICT lub projektów R&D,
 • samodzielnie tworzysz projekty umów, regulaminów i innych dokumentów, wywołujących skutki prawne,
 • biegle posługujesz się językiem angielskim (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem),
 • posiadasz umiejętność organizacji pracy własnej, wywiązujesz się z deklarowanych terminów, nie jesteś osobą „od – do”,
 • jesteś osobą odpowiedzialną i w pełni angażujesz się w wykonanie powierzonych zadań,
 • szybko podejmujesz decyzje i jesteś samodzielny w wykonaniu zadań,
 • posiadasz praktyczne i biznesowe podejście do zagadnień w zakresie świadczonych usług,
 • posiadasz wysoką motywację do pracy i rozwoju zawodowego,
 • z entuzjazmem podchodzisz do powierzonych zadań, a Twoim priorytetem jest ich wykonanie, a nie wykonywanie,
 • posiadasz prawo jazdy kategorii B i nie boisz się podróży.

Mamy Ci do zaoferowania:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się Kancelarii,
 • udział w ciekawych i ambitnych projektach, dających możliwość samorealizacji,
 • możliwość rozwoju zawodowego wśród wysokiej klasy specjalistów z bogatym doświadczeniem,
 • przyjazną atmosferę pracy opartą na wzajemnej życzliwości,
 • samodzielność i  bezpośredni kontakt z klientami,
 • elastyczność w zakresie formy współpracy – możliwość pracy zdalnej,
 • warunki współpracy adekwatne do doświadczenia zawodowego oraz zaangażowania.

Prosimy o przesyłanie ofert na adres biuro@esb-legal.pl z dopiskiem z dopiskiem PR/IP/ODO, wraz ze wskazaniem miasta, w którym chciałbyś z nami współpracować.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych (w szczególności CV, liście motywacyjnym i przedłożonych referencjach) przez esb Justyna Matuszak-Leśny, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Solariego 4/2, 02-070 Warszawa w celu niezbędnym do realizacji aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji.

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

[Administrator, dane kontaktowe]

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest esb Justyna Matuszak-Leśny, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Solariego 4/2, 02-070 Warszawa, NIP: 5242555359, REGON: 221884976 (dalej jako: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: esb Justyna Matuszak-Leśny, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Solariego 4/2, 02-070 Warszawa lub elektronicznie − na adres e-mail: biuro@esb-legal.pl.

[Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym (konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym).
 3. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

[Kategorie odbiorców danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: współpracownikom Administratora, księgowości oraz dostawcom usług IT.
 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

[Okres przechowywania danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (tj. do czasu zakończenia prowadzonej aktualnie rekrutacji) lub do czasu wycofania zgody – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 2. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

[Prawa]

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2).
 5. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany warunków przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tu.