Uproszczona restrukturyzacja na czas walki z koronawirusem, czyli co nowego przyniesie Tarcza 4.0.

« Aktualności 27 maja 2020

Co zakłada projekt?

Z procedury uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego będzie można skorzystać czasowo - do 30 czerwca 2021 r. tj. w okresie, który ocenia się jako czas oddziaływania negatywnych skutków ekonomicznych powstałych z powodu szerzenia się epidemii COVID-19.

Wszczęcie postępowania następować będzie na podstawie zawartej z doradcą restrukturyzacyjnym umowy, na mocy której doradca przyjmuje funkcję nadzorcy układu. Zamiar przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorcy będzie podlegał także obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dopełnienie tych dwóch czynności pozwoli na zawieszenie prowadzonych przeciwko przedsiębiorcy egzekucji (także w zakresie wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo). Jednak od dnia opublikowania obwieszczenia do dnia zakończenia postępowania dłużnik nie będzie mógł podejmować czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu – do nich wymagana będzie zgoda nadzorcy.

W czasie prowadzenia postępowania zostanie także wyłączona możliwość wypowiadania przez wierzycieli kluczowych dla przedsiębiorcy umów (np. najmu).

Następnie przedsiębiorca wraz z doradcą restrukturyzacyjnym sporządza projekt porozumienia z wierzycielami (tzw. układu). Projekt zostanie przedstawiony wierzycielom, którzy głosują za lub przeciw. Niezależnie od zbierania głosów, nadzorca może wyznaczyć termin zgromadzenia wierzycieli, którego celem będzie głosowanie nad układem – głosowanie może być przeprowadzone przy użyciu elektronicznych środków komunikacji.

W przypadku zawarcia układu (który powinien nastąpić w terminie 4 miesięcy od daty opublikowania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przedsiębiorca składa stosowny wniosek do sądu o zatwierdzenie układu.

Jeśli w czasie tych 4 miesięcy przedsiębiorca nie dojdzie do porozumienia z wierzycielami i nie wypracują satysfakcjonującego ich kompromisu – ochrona przedsiębiorcy zapewniona mu w trakcie prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego wygaśnie.

Jakie są plusy i minusy projektowanego rozwiązania?

Z pewnością do zalet zaliczyć można gwarancję wstrzymania toczących się egzekucji, odformalizowanie dotychczasowych przepisów i przyspieszenie postępowania dzięki temu, że dzieje się ona w dużej mierze poza sądem.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że wkroczenie przez przedsiębiorcę na ścieżkę restrukturyzacji może go nieświadomie pozbawić możliwości skorzystania z innych narzędzi pomocowych, tj. na przykład przewidziane w ramach PFR subwencje finansowe.

Dlatego warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację pod względem finansowym i prawnym oraz rozważyć, która ścieżka oferowanej przez przepisy pomocy będzie najkorzystniejsza.

mec. Magdalena Piechowicz

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany warunków przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tu.