Zarażone branże

« Aktualności 08 maja 2020

Czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania za niemożliwość wykonywania działalności gospodarczej w związku z pandemią koronawirusa?

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, wiąże się dla wielu przedsiębiorców z pozbawieniem możliwości wykonywania działalności gospodarczej. Zakaz dotknął bezpośrednio m. in. branżę hotelową, fryzjerów, kosmetyczki, salony tatuażu. Jednocześnie w Polsce nie został wprowadzony żaden ze stanów nadzwyczajnych. Wprowadzenie takiego stanu dawałby możliwość dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa każdemu, kto poniósł stratę majątkową w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego.

W związku z tym pojawia się pytanie, czy przedsiębiorcy pozbawieni możliwości prowadzenia swojej działalności w związku z epidemią koronawirusa, mogą dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa na innej podstawie. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, podstawę prawną dochodzenia takiego odszkodowania można znaleźć w Kodeksie cywilnym.

Zgodnie z art. 417 § 1 Kodeksu cywilnego, za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

Zgodnie natomiast z art. 417 (1) § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.

Przepisy te mogą otworzyć drogę przedsiębiorcom pozbawionym możliwości prowadzenia działalności w związku z wprowadzonymi zakazami, do dochodzenia odszkodowań od Skarbu Państwa. Zasadność takich roszczeń uzależniona będzie od dalszego rozwoju sytuacji i spełnienia szeregu przesłanek, jednak przepisy te dają przynajmniej potencjalną możliwość uzyskania rekompensaty. Wybór odpowiedniego roszczenia oraz jego skuteczność uzależnione będą każdorazowo od okoliczności konkretnego przypadku.

mec. Magdalena Pietkiewicz

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany warunków przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tu.