Niewypłacalność w aspekcie prawnym

« Aktualności 22 kwietnia 2020

Chociaż przepisy tarczy 2.0. zawiesiły obowiązek złożenia wniosku o upadłość w przypadku zaistnienia stanu niewypłacalności spowodowanej epidemią COVID-19, warto już teraz wdrożyć kilka działań mających na celu utrzymanie płynności finansowej swojego przedsiębiorstwa i zapobiegnięcie konieczności ogłoszenia upadłości po ustaniu stanu epidemicznego.

Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Co to jednak oznacza w praktyce?

Z niewypłacalnością mamy do czynienia, jeśli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące. Dodatkowo, w przypadku osób prawnych – jeśli zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

W takim przypadku, przepisy Prawa upadłościowego obligują dłużnika do złożenia w terminie 30 dni wniosku o ogłoszenie upadłości. W przeciwnym razie, osoby reprezentujące dłużnika (np. członkowie zarządu) odpowiadają za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie.

Przepisy obowiązującej od 18 kwietnia 2020 r. tarczy 2.0. zawiesiły bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeśli podstawa do ogłoszenia upadłości powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19.

Pomimo tego, warto już teraz wdrożyć kilka działań mających na celu ochronę firmy przed niewypłacalnością.

Po pierwsze – weryfikacja

Na początku ustal sytuację finansową swojej firmy. W tym celu zweryfikuj bieżące wydatki, oszacuj wartość zobowiązań oraz sprawdź zawarte umowy pod kątem możliwości ich zawieszenia, wypowiedzenia lub odstąpienia.

Do drugie – negocjacje

Wielu przedsiębiorcom zależy, aby zachować obecne kontrakty biznesowe. Dlatego negocjuj zawarte umowy pod kątem przedmiotu umowy, terminów płatności, kar umownych.

Po trzecie – szukanie źródeł finansowania

Tarcza antykryzysowa, choć przez wielu krytykowana, zawiera możliwości finansowania, które z pewnością warto rozważyć. Przeanalizuj, czy możesz skorzystać z programu pomocowego w takiej postaci jak umorzenie składek ZUS, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników lub kosztów prowadzenia działalności, pożyczki z Urzędu Pracy.

Przede wszystkim jednak reaguj na bieżąco w imię zasady lepiej zapobiegać niż leczyć.

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany warunków przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tu.