TWÓRCY I ARTYŚCI MOGĄ LICZYĆ NA POMOC SOCJALNĄ Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

« Aktualności 16 marca 2020

Mając na uwadze aktualne wydarzenia, związane panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 , przypominamy iż twórcy i artyści, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą uzyskać pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury. Wnioski można składać w dowolnym terminie przez cały rok do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departamentu Mecenatu Państwa. Pomoc socjalna ma charakter jednorazowej wypłaty środków.

Wniosek powinien zawierać m. in.:

  • dane osobowe twórcy lub artysty: datę urodzenia, imię, nazwisko, adres korespondencyjny, NIP;
  • informacje o dorobku twórczym lub artystycznym twórcy lub artysty, którego dotyczy wniosek;
  • uzasadnienie wniosku, w tym informację o sytuacji materialnej twórcy lub artysty, będącej bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku;
  • oświadczenie twórcy lub artysty o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.

Środki udzielone w ramach pomocy socjalnej przekazuje się na wskazany rachunek bankowy osoby, której przyznano pomoc socjalną, lub w inny uzgodniony z tą osobą sposób.

W pewnych przypadkach przyznana pomoc socjalna może być zwolniona z podatku dochodowego. Okoliczności uprawniające do zwolnienia przyznanej pomocy socjalnej z podatku dochodowego to: indywidualne zdarzenie losowe, klęska żywiołowa, długotrwała choroba. Przez „indywidualne zdarzenie losowe” należy rozumieć wszelkie zdarzenia, które są nieprzewidziane, niemożliwe do uniknięcia. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane działaniem sił przyrody. Natomiast przez „długotrwałą chorobę” należy rozumieć chorobę wymagającą długotrwałego leczenia (w sposób stały lub przez długi okres), w tym chorobę określaną z medycznego punktu widzenia jako przewlekłą.

Podstawa prawna: § 11 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1808), tekst jednolity z dnia 3 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 17).

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany warunków przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tu.