Ulga podatkowa dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową, czyli tzw. IP BOX

« Aktualności 16 maja 2019

IP Box to ulga polegająca na możliwości skorzystania z niższej - 5% stawki podatku dochodowego naliczanego od dochodów uzyskanych z komercjalizacji praw własności intelektualnej wytworzonych, rozwiniętych lub ulepszonych w wyniku działalności badawczo-rozwojowej lub nabycia usług badawczo-rozwojowych.

zdjęcie_20

Kto może skorzystać z ulgi?

Jeśli chciałbyś skorzystać z ulgi IP Box, prowadzone przez Ciebie przedsiębiorstwo musi:

1. prowadzić działalność badawczo-rozwojową. Działalność badawczo-rozwojowa to działalność:

 1. mająca charakter twórczy;
 2. obejmująca badania naukowe i prace rozwojowe;
 3. podejmowana systematycznie;
 4. podejmowana w celu zdobywania nowej wiedzy lub wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;

2. posiadać kwalifikowane prawa własności intelektualnej. Prawa te muszą zostać wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w wyniku prowadzonej przez Ciebie działalności, a Twoje przedsiębiorstwo musi być ich właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiadać je na podstawie umowy licencyjnej. Kwalifikowane prawa własności intelektualnej (tzw. „kwalifikowane IP”) to:

 1. prawa do wynalazku (patenty) i dodatkowe prawa ochronne na wynalazek;
 2. prawa ochronne na wzór użytkowy;
 3. prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
 4. prawa z rejestracji topografii układu scalonego;
 5. dodatkowe prawa ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin;
 6. prawa z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczone do obrotu;
 7. prawa z rejestracji nowych odmian roślin i ras zwierząt;
 8. autorskie prawa do programu komputerowego;

3. prawa te podlegają już ochronie prawnej lub zgłoszono do właściwego urzędu wniosek o objęcie ich obroną (czyli posiadasz tzw. ekspektatywę uzyskania tych praw);

4. uzyskiwać dochodu z ww. praw w postaci:

 1. pobieranych przez Twoje przedsiębiorstwo opłat licencyjnych za korzystanie z posiadanego przez Ciebie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 2. uzyskanego wynagrodzenia z tytułu sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej innemu podmiotowi;
 3. kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 4. odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym sądowym albo arbitrażu.

5. prowadzić odpowiednią ewidencję, polegającą na wyodrębnieniu każdego prawa własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych.

Jak to działa?

1. Obliczamy dochód z kwalifikowanego IP

Sumujemy osiągnięte w danym roku podatkowym dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (czyli np. pobrane w ciągu roku opłaty licencyjne).

2. Ustalamy wskaźnik według następującego wzoru:

[(a + b) × 1,3] / (a + b + c + d)

gdzie poszczególne litery oznaczają faktycznie poniesione przez Ciebie koszty na:

a” – prowadzoną bezpośrednio przez Twoje przedsiębiorstwo działalność badawczo-rozwojową związaną ze skomercjalizowanym prawem własności intelektualnej;

b” – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych ze skomercjalizowanym prawem własności intelektualnej od podmiotu niepowiązanego z przedsiębiorcą;

c” – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych ze skomercjalizowanym prawem własności intelektualnej od podmiotu powiązanego z przedsiębiorcą;

d” – nabycie przez Ciebie kwalifikowanego IP.

Przy czym, jeżeli wskaźnik wyniesie więcej niż 1, przyjmuje się, że wskaźnik wynosi 1.

3. Ustalamy podstawę opodatkowania

Podstawa opodatkowania to dochód z kwalifikowanego IP osiągnięty w danym roku podatkowym (pkt 1) pomnożony przez wyliczony wskaźnik (pkt 2). Tak wyliczony dochód objęty jest niższą, 5% stawką podatku dochodowego.

Podstawę opodatkowania, czyli kwalifikowany dochód obliczamy wg następującego wzoru:

Dochód z kwalifikowanego IP × [(a + b) × 1,3 / (a + b + c + d)] = Kwalifikowany dochód

Przy czym, pamiętać należy, że straty poniesione z kwalifikowanego IP można odliczać od dochodu związanego z tym samym kwalifikowanym IP lub tym samym rodzajem produktu lub usługi, w których wykorzystane zostało to kwalifikowane IP (w kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych).

Podsumowanie

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo prowadzi działalność badawczo-rozwojową oraz:

1. jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem co najmniej jednego z następujących praw:

 1. prawo do wynalazku (patenty) i dodatkowe prawa ochronne na wynalazek;
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy;
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego;
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin;
 6. prawa z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczone do obrotu;
 7. prawo z rejestracji nowych odmian roślin i ras zwierząt;
 8. autorskie prawa do programu komputerowego.

2. przysługujące Ci prawo podlega ochronie prawnej lub złożyłeś choćby wniosek o przyznanie prawa ochronnego do właściwego urzędu;

3. uzyskujesz z tych praw dochód w postaci opłat, ceny sprzedaży, odszkodowania z tytułu jego naruszenia;

potencjalnie kwalifikujesz się do możliwości skorzystania z ulgi IP Box, a przez to obniżenia stawki podatku dochodowego do 5%.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z ulgi, potrzebujesz dodatkowych informacji na ten temat lub praktycznego wyjaśnienia, skontaktuj się z nami (nasze dane kontaktowe znajdziesz w tu: https://www.esb-legal.pl/pl/kontakt) - chętnie Ci w tym pomożemy.

16.05.2019 r., adw. Magdalena Piechowicz

   Nasza strona używa plików cookies. Pliki cookies wykorzystujemy w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany warunków przechowywania plików cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tu.